NEWS ABOUT US PROFILES CAREERS CONTACT COMPANY MAGAZINE Home
choose one

   


Remontowa
Shiprepair Yard S.A.

Gdańska Stocznia "Remontowa"
im. J. Piłsudskiego
S.A.

ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk
Poland

KRS 0000009191
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 120.000.000 zł opłacony w całości

NIP 583-00-01-184
PL 5830001184


Copyright 2005 Remontowa